Aktualności

Jak wyglądają pomiary natężenia oświetlenia?

W pomieszczeniach, gdzie będą przebywać pracownicy, należy stworzyć odpowiednie warunki oświetlenia. Muszą one spełniać normy i nie mogą negatywnie wpływać na wzrok. Należy dokonać pomiarów ilości docierającego światła do stanowisk pracy. Do takich badań służy luksomierz. Urządzenie to przez głowicę fotometryczną odbiera natężenie światła i podaje wynik za pomocą elektronicznego miernika. W ten sposób osoba badająca warunki oświetlenia może określić parametry dla różnych miejsc w budynku. Aby pomiary natężenia oświetlenia były miarodajne, należy spełnić kilka warunków ograniczających powstawanie błędów.

Zapewnienie warunków do przeprowadzenia prawidłowego odczytu z luksomierza

Pomiary powinny się odbyć bez naturalnego oświetlenia, aby sprawdzić, jakie parametry będzie zapewniało oświetlenie w warunkach nocnych. Oczywiście przed rozpoczęciem prac należy skalibrować urządzenie pomiarowe i wpisać uwagi do dokumentacji badania. Tylko przyrządy posiadające aktualną homologację mogą być wykorzystywane do miarodajnych badań. Uwzględnić należy również charakterystykę pracy lamp i zaplanować badanie tak, aby upłynęło minimum 30 minut od ich włączenia. Dołożenie starań do poprawy jakości badań będzie powodowało szybszy odczyt parametrów o wyższej jakości merytorycznej. Ułatwi to również porównywanie wyników i ustalenie, jakie czynniki wpływają na zmiany natężenia światła w miejscu pomiaru.

Zebranie informacji i zakończenie pomiaru

Po spisaniu wszystkich odczytów w warunkach zapewniających pełne zaciemnienie należy powtórzyć badanie, sprawdzając, czy parametry nie uległy zmianie. Osoba badająca powinna następnie sporządzić protokół kontrolny, gdzie zapisane zostaną wszystkie wartości pomiarów oraz oznaczenie, w których miejscach spełniają one normy zakładane przez ustawodawcę. Dopiero taki dokument jest punktem wyjścia do działań przez organizację zlecającą takie badania. Zalecenia pokontrolne powinny zawierać wnioski i uwagi ułatwiające usuwanie ewentualnych nieprawidłowości i lub zmianie źródeł światła nad stanowiskami pracy.

Kontakt

Telefon: 509-434-503
E-Mail: biuro@smartsignal.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Sobota
10:00 - 14:00