Aktualności

Na czym polegają pomiary elektryczne?

Regularne pomiary elektryczne wykonywane są, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom, zwierzętom i mieniu przebywającym w miejscu, w którym poprowadzona jest instalacja elektryczna, takich jak budynki mieszkalne, biura, magazyny, hale itd. Sprawna instalacja to nie tylko zapewnienie ciągłości pracy urządzeń zasilanych prądem, ale także zabezpieczenie przed porażeniem w przypadku potencjalnej awarii.

Kiedy należy przeprowadzić badania instalacji elektrycznej?

Prawo budowlane stanowi, że właściciel zobowiązany jest do przeprowadzania badań elektrycznych minimum raz w ciągu pięciu lat. Dodatkowym wskazaniem są uszkodzenia budynku lub samej instalacji, a także stan po zdarzeniach typu powódź, uderzenie pioruna, huragany oraz w każdej sytuacji stwarzającej zagrożenie uszkodzenia linii.

Jak przebiegają pomiary elektryczne?

Pierwszą czynnością jaką wykonuje na miejscu sprawdzanej instalacji elektryk jest dokładne obejrzenie podłączenia przewodów, gniazdek elektrycznych i ich umiejscowienia (czy nie są zlokalizowane w pobliżu ujęć wody typu krany, wanny, umywalki, lub w miejscach w których są narażone na oddziaływanie pary wodnej). Po przeglądzie zewnętrznym wykonywane są trzy różne pomiary. 

Pierwszym z nich jest pomiar rezystancji izolacji przewodów, który określa natężenie prądu w instalacji przez izolację pod wpływem przyłożenia stałego napięcia. Drugi pomiar dotyczy pętli zwarcia i ma na celu zbadanie prawidłowego działania wkładki topikowej oraz włącznika nadmiarowo-prądowego. Ostatnia próba to sprawdzenie poprawnego funkcjonowania wyłącznika różnicowo-prądowego zwane także pomiarem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Rzeczony wyłącznik powinien odłączyć zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie.

Protokół z kontroli

Wyniki pomiarów i opis zewnętrznej części instalacji po zakończonych pomiarach muszą zostać ujęte w specjalnym protokole. Dodatkowo w takim sprawozdaniu znajduje się porównanie otrzymanych danych z obowiązującymi w myśl przepisów normami.

 

Kontakt

Telefon: 509-434-503
E-Mail: biuro@smartsignal.pl
Facebook
Instagram
 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Sobota
10:00 - 14:00