Pomiary elektryczne

Ważną gałęzią działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne wykonujemy każdorazowo po wykonaniu prac instalacyjnych, lub jako odrębną usługę na specjalne życzenie zamawiającego. Pomiary elektryczne należy bowiem wykonywać w określonych odstępach czasowych, aby zapobiec awariom oraz, aby jednoznacznie stwierdzić, czy instalacja elektryczna oraz urządzenia nadają się do eksploatacji.

Pomiary elektryczne
Pomiary elektryczne

Pomiary potwierdzamy dokumentacją sporządzoną przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Pomiarów dokonujemy przy pomocy wysokiej klasy mierników i urządzeń pomiarowych.

Wykonujemy:

  • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
  • pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • badania zabezpieczeń różnicowoprądowych,
  • pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
  • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego,
  • pomiary stanu instalacji piorunochronnych,
  • pomiary elektronarzędzi,
  • badanie ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych
Pomiary elektryczne

Kontakt

Telefon: 509-434-503
E-Mail: biuro@smartsignal.pl
Facebook
Instagram
 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Sobota
10:00 - 14:00