Pomiary natężenia oświetlenia

Wykonamy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia ogólnego i na stanowiskach pracy zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 12464-1:2002 oraz PN-EN 1838 oraz obowiązującymi przepisami.

Częstotliwość przeprowadzanych pomiarów oświetlenia:

 • oświetlenie ogólne co 2-5 lat
 • oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne co 1 rok

Zakres prac:

 • pomiary natężenia oświetlenia ogólnego
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy
 • kontrola wskaźnika oddawania barw
 • przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej – protokołów z przeprowadzonych prac, weryfikacja wyników z wymaganiami norm: PN-EN 12464-1:2012

W przypadku nieprawidłowości informujemy Państwa jakie zmiany należy przeprowadzić aby otrzymać pozytywny protokół z pomiarów oświetlenia. Przygotowane protokoły pomiarowe stanowią kompletną dokumentację dla Państwowej Inspekcji Pracy, Sanepidu i Straży Pożarnej. Dokumentację dostarczymy w wersji papierowej oraz na życzenie w wersji elektronicznej.   
 Pomieszczenia w jakich wykonywane są pomiary oświetlenia

Wykonujemy profesjonalne pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach użyteczności publicznej, na stanowiskach pracy w biurach i miejscach w których stale lub czasowo przebywają ludzie, a więc:

 • miejsca wykonywania działalności przemysłowej i rzemieślniczej;
 • biura;
 • domy towarowe, powierzchnie handlowe, powierzchnie magazynowe, sklepy, galerie;
 • miejsca użyteczności publicznej (np.: restauracje, hotele, muzea, biblioteki, parkingi);
 • pomieszczenia opieki zdrowotnej (szpitale, ośrodki zdrowia);
 • strefy transportu (np.: porty lotnicze, urz. kolejowe);
 • powierzchnie biurowe, magazynowe, powierzchnie o zastosowaniu specjalnym;
 • sale sportowe, pływalnie, sale do rekreacji ruchowej;
 • pomieszczenia edukacyjne (np.: przedszkola, świetlice, szkoły, złobki, kluby);
 • szkoły - sale lekcyjne, sale sportowe, zaplecza socjalne;
 • pracownie zajęć dydaktycznych i wiele innych.

Powyższe usługi są poszukiwane przez właścicieli lub administratorów biur, szkół, przedszkoli i lokali usługowych ( np. sklepów). Pomiary są wymagane przez różne instytucje na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej, prac związanych z modernizacją pomieszczeń lub wręcz ich budowie od podstaw.

Ceny pomiarów natężenia oświetlenia zależą od powierzchni pomieszczeń w których dokonywane są pomiary, liczby stanowisk pracy (jeśli pomiary oświetlania mają dotyczyć także tych elementów) oraz kosztów dojazdu.

Pomiary natężenia oświetlenia - dlaczego warto?

Dzięki okresowym pomiarom oświetlenia zyskają Państwo:

 • znaczący wzrost ilości i jakości światła w pomieszczeniu;
 • zadowolenie pracowników z odpowiedniej jakości oświetlenia, które nie spowoduje zmęczenia oczu przy długotrwałym przebywaniu w pomieszczeniach oświetlanych odpowiedniej jakości oświetleniem;
 • zmniejszenie wysokości rachunków za energię elektryczną(dzięki zastosowaniu nowocześniejszego i bardziej oszczędnego oświetlenia);
 • ujednolicenie poziomu i barwy oświetlenia.

Coraz częściej firmy zatrudniające pracowników oraz wszelkiego rodzaju instytucje publiczne, mają zalecenia od jednostek kontrolujących wykonania pomiarów oświetlenia. Pomiary natężenia oświetlenia są wymagane w miejscach, w których przez wiele godzin mamy do czynienie ze sztucznym oświetleniem. Wspomniane oświetlenie, szczególnie nie spełniające norm w zakresie jego natężenia i barwy, ma tendencję do negatywnego wpływu zarówno na samopoczucie przebywających w pomieszczeniach ludzi, ale również na wydajność pracy i bezpieczeństwo wykonywanych wszelkich czynności. Ma to znaczenie nie tylko przy wykonywaniu precyzyjnych prac, ale również przy pracach biurowych, czy pracy przy komputerze.

Pomiary natężenia oświetlenia
Pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy?

Mierzymy nie tylko oświetlenie ogólne ale także natężenie oświetlenia na stanowisku pracy. Wszelkie pomiary wykonujemy miernikiem spełniającym wszelkie Polskie normy w zakresie poziomu oświetlenia, który posiada jednocześnie aktualne świadectwo wzorcowania wydawane co 2 lata przez specjalistyczne laboratorium badawcze.
Nasze kwalifikacje potwierdzone są, między innymi, przez w Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie (CIOP) - Państwowy Instytut Badawczy z zakresie zasad doboru oświetlenia w zakładach pracy oraz pomiarów oświetlenia - certyfikat nr 1057/2012.

Posiadamy także kwalifikacje w zakresie eksploatacji i pomiarów elektrycznych Nr E1/671/1413/12 wydanych przez Komisję Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział SIMP w Gliwicach oraz wykształcenie elektrotechniczne.

Dlaczego warto wykonywać okresowe pomiary natężenia oświetlenia?

Prawidłowe oświetleni ma niebagatelne znaczenie szczególnie w miejscach w których pracownicy i interesanci przebywają wiele godzin lub istnieje realne ryzyko powstania wypadków przy pracy. Do nich między innymi zaliczamy: hale produkcyjne i oświetlenie na stanowiskach pracy - szczególnie na pracujących maszynach

Wśród pierwszych objawów złego poziomu oświetlenia są ból oczu i głowy. Wybór odpowiedniej formy, zakresu i mocy oświetlenia wpływa nie tylko na wrażenia wizualne ale także na wydajność pracowników. Błędy i niedociągnięcia w tym zakresie dają już wymierny efekt finansowy.

Do wielu późniejszych problemów można przeciwdziałać obserwując poniższe symptomy:

 • migotanie świecących źródeł światła (szczególnie jarzeniówek);
 • w oświetleniowych (szczególnie samych źródeł światła i rastrów;
 • istniejące odbicie światła powodujące refleksy świetlne;odnotowujemy uwag
 • i pracowników na złe oświetlenie swego stanowiska pracy;
 • pracownicy zgłaszają przypadki zmęczenia wzroku.

Pomiary oświetlenia dokonujemy profesjonalnym miernikiem firmy Sonel SA., posiadającym aktualne świadectwo wzorcowania miernika, wydane przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące firmy SONEL SA o Nr 130218/14 z października 2014 r. Kopia powyższego świadectwa jest jednym z dokumentów jakie są dołączane do sporządzanego dla Państwa protokołu pomiaru natężenia oświetlenia.

Pomiary nasze wykonywane są jako:

 • pomiary natężenia oświetlenia;
 • pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy;
 • pomiary oświetlenia ewakuacyjnego;
 • pomiary oświetlenia awaryjnego;
 • pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy (stanowiska biurowe, ale także pomiar
 • poziomu oświetlenia na maszynach, w halach);
 • audytu oświetlenia (sprawdzenie prawidłowości wykonania oświetlenia zgodnie z zaleceniami projektanta).

Nasze pomiary wykorzystywane są między innymi na potrzeby:

 • Sanepidu;
 • Państwowej Inspekcji Pracy (PIP);
 • ekspertyz;
 • raportów technicznych;
 • audytu oświetlenia;
 • znaczących modernizacji pomieszczeń (w tym w przypadku modernizacji oświetlenia);
 • okresowych sprawdzeń potwierdzających stan instalacji oświetleniowej.

Doradzamy Państwu także w zakresie doboru i eksploatacji instalacji oświetleniowych w różnych pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz w zakresie doboru oświetlenia na stanowiskach pracy. W doborze oświetlenia uwzględniamy nie tylko koszt ekonomiczny, ale również spełnienie obowiązujących norm w zakresie oświetlenia.

Dokumentacja pomiarowa

Sporządzona z pomiarów dokumentacja pomiarowa jest tworzona w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie. Dokumentacja jest honorowana jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Państwową Inspekcję Pracy, Straż Pożarną oraz inne instytucje przeprowadzające lub zlecające przeprowadzenie audytu oświetlenia.

Kontakt

Telefon: 509-434-503
E-Mail: biuro@smartsignal.pl
Facebook
Instagram
 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Sobota
10:00 - 14:00