Projektowanie instalacji elektrycznych

Usługi projektowania instalacji elektrycznych świadczymy na terenie całej Polski, szczególnie na obszarze Miasta Poznań. W ramach procesu opracowujemy pełną dokumentację projektową przed wykonawczą, jak i powykonawczą. Nasze biuro projektowe realizuje zarówno proste, jak i trudne przedsięwzięcia oparte na indywidualnych potrzebach Klientów.

Projektowanie instalacji elektrycznych
Projektowanie instalacji elektrycznych

Dokumentacja obejmuje:

  • projekt budowlany: dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony.
  • projekt wykonawczy: będący podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów. Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych.
  • dokumentację powykonawczą: zbiór dokumentów obejmujących: pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby opisy i rysunki służące realizacji obiektu, które tworzą tzw. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
  • dokumentację wspierającą inwestycję: związaną z powyższymi projektami dokumentację stanowiącą niezbędną podstawę do realizacji inwestycji, tj: zgody, pozwolenia, oświadczenia odpowiednich instytucji oraz urzędów, projekty, obliczenia techniczne, mapy, wypisy z odpowiednich rejestrów, kosztorys

Jakie projekty wykonujemy ?

  • Projekty stacji transformatorowych słupowych (napowietrznych) SN/nN (160 ,250, 400, 630 kVA)
  • Projekty stacji transformatorowych kontenerowych (630, 1000, 1600 kVA)
  • Projekty zasilania obiektów przemysłowych, biur, budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych
  • Projekty instalacji elektrycznych wnętrzowych we wszystkich typach budynków
Projektowanie instalacji elektrycznych

Kontakt

Telefon: 509-434-503
E-Mail: biuro@smartsignal.pl
Facebook
Instagram
 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Sobota
10:00 - 14:00