Sygnalizacja włamania i napadu

Planujesz montaż kamer i systemów alarmowych w swoim domu? A może interesuje Cię serwis systemów alarmowych? Smart Signal posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, montażu i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu. Jeśli chodzi o systemy monitoringu i zabezpieczeń, możesz zdać się na nas!

Sygnalizacja włamania i napadu
Sygnalizacja włamania i napadu

Systemy monitoringu Poznań

Jednym z typów tego rodzaju systemów są systemy wykrywania obecności osób nieupoważnionych do przebywania w danym momencie w obszarze kontrolowanym, zwane popularnie systemami alarmowymi. Zadaniem tej grupy urządzeń jest wykrycie intruza i poinformowanie o tym fakcie bądź właściciela obiektu, bądź służby zabezpieczające obiekt. Poszczególne elementy składowe tych systemów są odpowiedzialne za pewien obszar działania.

Systemy zabezpieczeń Poznań

Czujniki systemu przetwarzają zmiany interesującej nas wielkości (np. ruchu ciała o ciepłocie różnej od temperatury otoczenia czy oddalenie magnesu wskutek otwarcia drzwi) na sygnał elektryczny, a ten z kolei jest analizowany w układzie centrali. Centrala wykrywa zmiany tego sygnału i włącza lub wyłącza urządzenia wykonawcze, wcześniej przyporządkowane tym zdarzeniom za pomocą odpowiedniego oprogramowania.

Montaż kamer, systemów alarmowych

Firma Smart Signal może pomóc Państwu w właściwej konfiguracji sprzętu, optymalizacji kosztów przedsięwzięcia, zaprojektowaniu, wykonaniu, przeprowadzeniu odbioru i konserwacji instalacji alarmowej.

Projektowanie, ekspertyzy, wykonawstwo i serwis systemów alarmowych SSWiN są realizowane w oparciu o posiadane kwalifikacje zawodowe a w szczególności: licencje pracowników zabezpieczenia technicznego i ochrony fizycznej I i II stopnia, autoryzacjami wydanymi przez Centrum Kształcenia i Doskonalenia Kadr przy Polskiej Izbie Systemów Alarmowych w Warszawie, jak również uprawnieniami rzeczoznawców systemów alarmowych wydanymi przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów, Projektantów i Instalatorów Systemów Alarmowych w Warszawie.

Sygnalizacja włamania i napadu

Kontakt

Telefon: 509-434-503
E-Mail: biuro@smartsignal.pl
Facebook
Instagram
 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Sobota
10:00 - 14:00