Systemy DSO

Służy do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.

W Smart Signal projektujemy, instalujemy i serwisujemy systemy DSO.

Systemy DSO
Systemy DSO

Montujemy sprzęt produkowany przez widzących producentów, posiadający wszelkie niezbędne certyfikaty i dopuszczenia. Projektujemy w oparciu o PN EN, oraz zalecenia producentów. Po zakończeniu montażu i dokonaniu prób oraz testów działania systemy DSO należy poddawać przeglądom i konserwacjom zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez producentów.

Zapewniamy:

  • projekt systemu uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.,
  • dostawę i montaż dźwiękowych systemów ostrzegawczych DSO,
  • przeglądy techniczne i konserwację istniejących instalacji DSO,
  • pomiary zrozumiałości komunikatów - po wykonaniu systemu lub przebudowie, zmianach aranżacji,
  • modernizacje istniejących instalacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych.
Systemy DSO

Kontakt

Telefon: 509-434-503
E-Mail: biuro@smartsignal.pl
Facebook
Instagram
 
 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Sobota
10:00 - 14:00